Persoonlijkheid

05-03-2020

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Het is belangrijk om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Daarvoor is het de moeite waard om je aangeboren persoonlijkheidsvoorkeuren te onderzoeken. De persoonlijkheid  is basiskennis die je helpt om te begrijpen wat je natuurlijke voorkeuren, sterktes en zwaktes zijn. Je kan je zekerder voelen in je werk en in contact met andere mensen. Je krijgt begrip voor mensen met andere persoonlijkheidsvoorkeuren en het verbetert de communicatie met je omgeving. Dit zorgt voor een afname van stressvolle situaties en kan daarmee ook bijdragen in herstel.


Het is belangrijk om te weten dat persoonlijkheidsvoorkeuren aangeboren zijn. Het gaat om deze reden niet over hoe je het liefste wilt zijn maar hoe je van nature bent. Veel mensen leven niet naar zichzelf en onbewust zal dit spanning veroorzaken in het lijf. Niet aangeboren maar aangeleerde voorkeuren zullen daarom voelen alsof je met je niet-voorkeurshand schrijft, niet echt ontspannen toch?

Persoonlijkheidsvoorkeuren zijn niet absoluut. Dit betekend dat je altijd beide voorkeuren in je hebt (een rechtshandige kan ook werken met zijn linkerhand) maar dat één van de twee een kracht is en de ander een zwakte. Je kunt b.v. wel leren werken met je linkerhand maar je wordt er nooit zo goed mee als met de rechterhand.

In de grote lijnen kunnen we de 16 verschillende persoonlijkheidsprofielen indielen in vier grote vakken, de vier temperamenten. 

batterij

Hieronder laat ik steeds een keuze zien tussen twee voorkeuren. De keuzes kun je maken in 4 verschillende vlakken: hoe laad je energie op? Hoe neem je informatie op? Hoe maak je een beslissing? Hoe sta je in de (buiten)wereld?

batterij

Energie opladen geeft de keuze extravert of introvert. Een extraverte voorkeur zal energie opladen door het zoeken van prikkels en zal een flap uit zijn, staat graag in de spotlight, een introverte voorkeur zal energie opladen door het zoeken van stilte en rust, denkt na alvorens te spreken en valt liever niet teveel op. Heb je de introverte voorkeur? zorg dan dat je in de pauzes even rustig alléén of met een enkele collega bent. Een extraverte voorkeur zal graag in de grote groep in de kantine zitten.

batterij

Informatie opnemen geeft de keuze sensing of intuition. Een sensing voorkeur geeft de voorkeur aan concrete realistische (feitelijke) informatie, is heel precies en heeft kleine stapjes nodig om zijn doel te bereiken en zal graag één ding tegelijk doen. Een Intuition voorkeur is out of the box, hypothetisch, ziet het grote geheel, legt verbanden, heeft meerdere projecten tegelijk, houdt van grote lijnen uitzetten. 

batterij

Beslissingen maken geeft de keuze Thinking of Feeling. Thinking voorkeur zal keuzes maken puur op basis van logica. Feeling voorkeur maakt keuzes op basis van de impact die de keuze heeft op andere mensen (empathie). Zoals je begrijpt is het als leidinggevende fijn als je een thinking voorkeur kan inzetten. Mensen met een feeling voorkeur begrijpen vaak de hardheid van keuzes niet en hebben hier moeite mee.

batterij

Omgang met de wereld heeft de keuzes judging en perceiving. Een judging voorkeur houdt van structuur, weten waar hij/zij aan toe is, zal graag plannen, wil controle, en vermijdt problemen door goed voor te bereiden. Een perceiving voorkeur heeft graag openheid, flexibiliteit, wil alle opties tot het laatste moment openhouden, houdt van verandering en heeft tijdsdruk nodig om tot actie te komen. Een veel voorkomende irritatie is dat perceivers te laat komen of geen afspraken willen plannen en judgers dit 'respectloos' vinden of het gevoel krijgen dat de perceiver hun niet belangrijk vindt.

batterij

In bovenstaande tabel zie je de 4 keuzes achter elkaar staan als persoonlijkheidsprofiel. Bijvoorbeeld is een introverte, intuitieve, feeling, perceiving voorkeur een INFP. Je ziet ook hoeveel het profiel voorkomt onder de wereldbevolking.

Mijn tips

Doe de test en vul dit in naar je natuurlijke (niet aangeleerde) voorkeur.

Lees je persoonlijkheidsprofiel 

Ontdek je krachtige en zwakke voorkeuren 

Gebruik je krachtige voorkeuren in je werk en weet dat je de zwakke voorkeuren niet goed hoeft te kunnen. ben daar trots op.

Probeer andere mensen beter te begrijpen als ze andere voorkeuren hebben dan jij. Ze bedoelen het niet slecht, ze zijn gewoon anders;)

Inloggen

Download hier binnenkort mijn ebook

Laat hier uw gegevens achter en download meteen daarna het gratis E-book.